RUŽWOMAN, OBRT ZA PROIZVODNJU I USLUGE, VL. JELENA RUŽMAN NOVOSEL
Vranićeva ulica 1
10000 Zagreb
Hrvatska

Kontakt telefon: +385 92 337 2215
E mail adresa: info@ruzwoman.hr

Obrtni registar, MBO: 98092022
OIB: 35356298818

Odgovorna osoba i ovlaštena za zastupanje:
Jelena Ružman Novosel

Bankovni podaci:

IBAN: HR5724840081135138331
SWIFT: RZBHHR2X
Banka: Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb

Izrada i održavanje web stranice:
Medialive j.d.o.o.
https://www.medialive.hr

ORS internetsko rješavanje sporova

Poštovani kupci i posjetitelji internet stranica www.ruzwoman.hr,
Temeljem Uredbe (EU) br. 524/2013. o on-line rješavanju potrošačkih sporova ako imate problem s nečim što ste kupili na internetu, putem ORS platforme možete postići izvan sudsku nagodbu. Ovim web-mjestom možete se koristiti samo ako živite u EU-u te ako trgovac ima poslovni nastan u EU-u.

Elektronska poveznica (link) na Platformu za ORS: http://ec.europa.eu/odr